Республикалық қоғамдық бірлестік «Қазақстан авторлары қоғамы»
Авторларды есепке алу 2015
ҚАЗ
РУС
ENG

   Авторларды есепке алу үшін мынадай құжаттар талап етіледі:

  1. Қазақстан авторлары қоғамы мен автордың мүліктік құқықты ұжымдық негізде басқаруға тапсыру туралы жасалған шарт.
  2. Өзі толтырып, қолын қойған қалыптасқан түрдегі тіркеу парағы.
  3. Мәлімделген шығармаларға авторлығын дәлелдейтін құжаттар, яғни ноталар, ән мәтіндері, аудио таспалар, мини-дискілер немесе СD.

  Есепке алынған авторға жеке іс қағазы ашылып, оған мынадай құжаттар мен материалдар салынады:

  1. Тегі, аты-жөні жазылған папка ашылып, онда оның шығармашалақ қызметінің сыпаты /драматург, композитор, аудармашы, т.б./ және шығармашылық одақтарға мүшелігі /композиторлар, жазушылар, суретшілер одағы/ көрсетіледі.
  2. Автордың тіркеу парағы.
  3. Тіркеу парағында көрсетілген шығармаларға, сондай-ақ тіркеу парағы толтырылғаннан кейін тіркелген шығармаларға авторлығын дәлелдейтін құжаттар.
  4. Егер бар болса, қосақ авторлармен жасасқан шарты.
  5. Автордың өзімен, автор шығармаларын тіркетуге және осы автордың жария орындалған шығармалары үшін тиесілі сыйақысын төлеттіруге қатысты әртүрлі ұйымдармен жазысқан хаттары.

Авторлардың жеке іс қағазы өмір бойы және қайтыс болғаннан кейін мұрагерлердің құқығының қорғалу мерзімі біткенше үнемі сақталады.

Сыйақы жинау және бөлу басқармасында жаңадан тіркелгендердің, тіркеуден шығарылғандардың, өзге қоғамдар мен агенттіктерге ауыстырылған авторлардың, сондай-ақ өзге қоғамдар мен агенттіктерден ауысып келгендердің, қайтыс болғандардың есебі жүргізіледі. Мұндай есеп мәліметтері қалыптасқан тәртіппен бүкіл ТМД-лық «Авторлардың біріккен тізіміне» /АБТ/ енгізу үшін Ресей авторлары қоғамына (РАО) жіберіледі.

2009 жылғы мәлімет бойынша ҚаАҚ-пен шартқа қол қойып, өз құқықтарын басқаруды тапсырған Қазақстандық авторлардың саны – 1450 адам, оның ішінде 101 автор Қоғамға 2008 жылы қабылданса, 2009 жылы 97 адам мүше болып кірген,2011 жылы мүшелер саны 1600-ге жетті. Бұл авторлардың 40 мыңдай туындылары тіркелген. Бұлардың сыртында Қоғамға мүше болып қабылданбаған, бірақ дерек базасында аты-жөндері мен кейбір шығармаларының аты тіркелген көптеген жас авторлар да бар. Біз оларды үнемі іздестіріп, гәзет беттерінде, өзіміздің сайтымызда есімдерін жариялап тұрамыз.(Сайттың «Іздеу саламыз» деп аталатын файлын қараңыз.) Осылай іздеу салу арқылы 2003-2011 жылдар аралығында 600-ден астам авторды тауып, мүшелікке қабылдадық.

Сонымен қатар Қоғамдағы деректер базасында ТМД елдерінің 40 000-нан астам авторы, олардың 335 мыңнан астам туындылары тіркелген.

Сыйақы жинау және бөлу басқармасында ай сайын толықтырылып тұратын авторлар мен шығармаларға қатысты халықаралық деректер базасы /ІРІ – Дүниежүзілік авторлар тізімі және WID – Дүниежүзілік туындылар тізімі/ бар. Бұл тізімдерге Қазақстан авторлары мен олардың шығармалары да нақты кодтық нөмірмен енгізіледі.

IPI-ға (Дүниежүзілік авторлар тізіміне) 3 млн-ға жуық автор кірген.

WID-ке (Дүниежүзілік туындылар тізіміне) 15 млн-дай шығарма кірген.
 

 

АВТОРЛАРДЫҢ МҮЛІКТІК ҚҰҚЫҒЫН ҰЖЫМДЫҚ НЕГІЗДЕ БАСҚАРУҒА БЕРУ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМ ШАРТ

 

Алматы қ-сы «_____»__________________ 20__ ж.

Бұл  келісім-шарт қызметін Қазақстан Авторлар Қоғамы (ҚазАҚ) атынан Жарғы негізінде атқарушы Бас директор Есеналиев Б.М.  және   ___________________________  ______________________________________________ (Автор) арасында төмендегі жәйттер жөнінде жасалды:

1.         Автор осы келісім-шарт жасалғанға дейін және ол заңды күшіне енгеннен кейінгі аралықта жазылған туындыларының төменде аталған тәсілдер арқылы пайдаланылуы кезінде өзінің мүліктік құқығын ұжымдық негізде басқаруды тек қана ҚазАҚ-қа  тапсырады:

а)   шығармалардың жария орындалуы;

б) шығармалардың механикалық жолмен, сондай-ақ СД-РОМ-ға, микрочиптерге, кітаптарға және басқа да жазу материалдарына, соның ішінде «Караокеге», сонымен қатар рингтондар,т.б. түрінде  жазылуы және таратылуы кезінде;

в) жария болған мәтінді  және мәтінсіз музыкалық шығармалардың аудиовизуалдық шығармалар құрамына енгізілуі кезінде;

г)  шығармаларды көшірмелеу (репрографиялық қайта шығару) кезінде;

д)  әдебиет,  өнер және қолданбалы-өнер туындыларын қайта шығару және тарату  кезінде;

е) сандық электрондық тарату кезінде;

ж) жалпы қауымға әйгілеу кезінде (сондай-ақ, ғаламторда пайдалану).

2. Осы келісім-шарттың 1-тарауында аталған құқықтарын Автор ҚазАҚ-тың мына аймақтар аумағында басқаруға тапсырады:

а) Қазақстан Республикасы (____________________________)

                                                                              (қолы)

б) бүкіл әлем аумағында (____________________________)

                                                               (қолы)

Автор құқықтарын шетелдерде қорғау мақсатымен ҚазАҚ тиісті шетелдік авторлық-құқықтық ұжымдармен екі жақты келісім-шарт жасасып, ол жақта  Автор  шығармалары орындалғаны үшін  тиесілі сыйақыны алады.

3.         Автор  ҚазАҚ-қа осы келісім-шарттың нысанасы болып табылатын мүліктік айырықша құқықтарын ұжымдық негізде басқаруды іске асыру мақсатымен заңды және жеке тұлғаларға (сыйақы төлеушілерге) осы келісім-шарттың 1-тарауында аталған туындыларды пайдалану тәсілдері арқылы шығармаларды пайдалануға рұқсат (лицензия) беруді  және соған байланысты авторға тиісілі қаламақыны жинауды,  сонымен қатар лицензиясыз жеке өз қажеті үшін туындыларды жазып алу және шығармалар келісім-шартсыз басылған кезде Авторға қаламақы жинауды тапсырады.    

4.         Автор тек  ҚазАҚ-қа ғана жеке сенімхатсыз Автордың атынан және оның мүліктік әрі мүліктік емес құқықтарының бұзылғаны үшін  өтеемақы өндіру мақсатымен шағымдануға, сотқа талап-арыз беруге сенім артады, сонымен қатар меншік түріне қарамастан  барлық мемлекеттік мекемелерде және ұйымдарда, аудандық, қалалық, облыстық сот мекемелерінде Автордың атынан талапкерге, жауапкерге, үшінші тұлғаға және зәбірленушіге берілген құқықтарды, яғни қуыну талаптары мен талап қоюды тануды, талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді, мәмлелік келісім жасауды, соттың қаулысына шағым беруді, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап етуді, тиіселі қаражат пен мүлкін алуды және де Автордың атынан барлық іс жүргізу әрекеттерін жасауға құқық береді.

5.         Автордың құқығын қорғау үшін Автор ҚазАҚ-қа өз шығармаларының пайдалануына тыйым салу құқығын береді.

Ескерту: осы келісім-шарттағы аталған терминдердің осы келісім-шарт максаттары үшін төмендегідей мағаналары бар:

-          сыйақы төлеуші – шығармаларды кез-келген түрінде және кез-келген қолдану тәсілімен пайдаланушы кез-келген заңды және жеке тұлға, сонымен қатар көркем және көркемдік-қолданбалы өнер шығармаларының баспадан шығару немесе өндірісте көбейту және оны ары қарай тарату шараларына жауапкершілікті өз мойнына алушы.

-          шығарманың жария орындалуы – орындалу тәсілі мен осы шарт күшінде тұрған кезде пайдаланылып жүрген және болашақта жаңадан пайда болатын құралдарына тәуелсіз көпшілік қауымның тыңдау және (немесе) көруіне мүмкіндік беретін кез-келген жария орындалу. «Жария орындалуға» атап айтқанда, орындаушының тікелей өзі аспаптық және вокалдық орындауы; грампластинка, магниттік лента, лазерлік диск және т.c.c. механикалық құралдар арқылы орындау; кино-теле-видеофильмдерді және басқа туындыларды көрсету кезінде  кинематография іспетті құралдарды пайдаланып көрсету; эфирге шығару арқылы орындау (радио-теле хабарлары,  тікелей тарату және трансляциясымен қоса,  соның ішінде спутниктер арқылы, кабель желісі арқылы, телерадио бағдарламаларын қабылдау (телерадио қабылдауыштары, телефон байланысы және басқа да осы секілді құралдар арқылы радиобағдарламаларын қабылдау): туындыны интернет желісі арқылы тарату кезінде.  

-          туындыларды механикалық тәсілмен қайта шығару – туындының дыбыстық және бейнежазбалық нұсқасын немесе оның белгілі бір бөлігін (арнайы шығарылған аудиовизалдық туындылардан өзге) кез-келген материалдық формада бір немесе одан да көп данамен осы келісім шарт жасалғанға дейін бар және күшіне кірген кезінде ойлап табылатын жазу материалдарына жазып дайындау.

-          тарату – механикалық жазба түріндегі туындыларды, әдебиет, сурет өнері туыныдыларының баспалық өнімдерін, сондай-ақ қолданбалы көркемөнер туындыларын өндірісте көбейтіп сату және жалға беру.

-          көшірмелеу – (репрографиялық өндіру) фотокопия жасау және баспадан бөлек басқа техникалық құралдар арқылы жазба және басқа да графикалық шығармалардың түпнұсқалары мен көшірмелерінің факсимильді өндірілуі.

6.         Екі жақ осы келісім-шарттың Автордың жеке мүліктік емес құқығына және Автордың шығарманы қайта өңдеу құқығына қатысы жоқ  деп келісті.

7.         Автор ҚазАҚ-қа кепілдік береді:

а) мүліктік құқығын басқару үшін тапсырылған шығарманың Авторы нақты өзі екеніне;

б) оның шығармалары үшінші тұлғалардың авторлық құқығын бұзбайтынына.

Автор шығарған және ҚазАҚ-та тіркеткен туындылалары үшінші тұлғаның авторлық құқығының бұзғандығы жөнінде шағымдар туындаған жағдайда Автор ол талаптарды өз бетімен реттеуді, сонымен қатар сот және басқа да шығындарды өтеуді өз мойнына алады.

8.         Автор міндетті:

а) осы келісім шарттың 1-4 тарауында көрсетілген Автордың мүліктік құқықтарын ұжымдық негізде басқару іс-шараларын, сондай-ақ шығармаларды пайдалануға рұқсат беруді және оған тиесілі сыйақыны жинауды өзге ешкімге тапсырмауға;

б) сыйақы төлеушілер (пайдаланушылар) ҚазАҚ арқылы төлеген сыйақыны алудан бас тартпауға және ҚазАҚ-пен келіспей төлеушілерден тікелей сыйақыны алмауға;

в) осы келісім шарттың 1-тарауында аталған шығармаларды пайдалану тәсілдеріне өз бетінше рұқсат бермеуге;

г) ҚазАҚ-тың Автордың мүддесі үшін сот орындарына берген талаптарынан ҚазАҚ-пен алдын-ала келіспей және ҚазАҚ-тың нақты ісі бойынша іс жүзіндегі шығындарын төлемейінше бас тартпауға;

д) ҚазАҚ-тың қызмет бабындағы іс-әрекетіне кір келтірмеуге міндеттенеді.

       9.  Автор осы келісім-шарт бойынша өз міндеттерін бұзған жағдайда, ҚазАҚ-тың             Авторлар Кеңесі осы келісім-шартты бұзуы және Авторлар Кеңесі        белгілеген мөлшерде ҚазАҚ-қа өтемақы (компенсация) төлету туралы шешім   шығаруы мүмкін.

10.     Автор сыйақы өз уақытында есептеліп және дұрыс бөліну жағдайын қамтамасыз ету мақсатымен, ҚазАҚ-та өзінің тіркелетін шығармасының нотасын, әннің мәтінін уақытылы тіркеуге міндетті. Басқа жағдайда ҚазАҚ қате бөлінген сыйақы үшін өзіне жауапкершілік артпайды.

ҚазАҚ-та жиналған сыйақыны бөлу кезінде Автордан өз шығармалары жайлы ешбір мәлімет түспесе, Автордың шығармасы ҚазАҚ-та тіркелмесе, онда Авторға сыйақы бөлінбеуіне Автор келіседі.

11.     Осы келісім-шарттағы мүліктік құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мақсатымен Автор ҚазАҚ-қа мекен-жайының ауысуы, аты-жөнінің өзгеруі немесе псевдонимінің, банк есеп-шоттарының өзгерістері туралы мәлімдейді.

12.     ҚазАҚ осы келісім-шарт бойынша Автордың тапсыруымен өз мойнына мынадай міндет алады:

а) Автор атынан заңды және жеке тұлғаларға Автордың шығармаларын  пайдаланушы (сыйақы төлеуші) шығарманы пайдалану кезінде авторлық құқық нормаларын сақтап және сыйақы төлеуге кепілдік алып, рұқсат беруге (олармен лицензиялық келісім-шарт жасасуға);                                                             

ҚазАҚ Автордың бұрын жарық көрген, аудиовизуалды шығармаларда пайдаланылмақ шығармаларына тек Автордың қосымша жазбаша рұқсатымен лицензия береді.

б)  Автор туындыларын пайдалануға мүдделі пайдаланушыларды (төлемшілерді) қарастырып, оларға лицензия (рұқсат) беруге тырысады.              

в) ҚазАҚ Автор шығармаларын пайдалануға берген лицензиясы бойынша  тиесілі сыйақысын жинауға және төлеуге;

г) мүддесін қорғауды мойнына алған Автордың атынан жеке сенімхатсыз және мүліктік және мүліктік емес құқықтарының бұзылғаны үшін оның пайдасына өтемақы (компенсация) өндіру мақсатымен сотқа талап арыз беруге, автор мүддесін қорғау үшін заңнамада қарастырылған шараларды қолдануға; осы орайда Автор өзінің азаматтық істерін барлық сот және әкімшілік мекмелерінде, меншік түріне қарамастан  мемлекеттік мекемелерде және ұйымдарда талапкерге, жауапкерге, үшінші тұлғаға және зәбірленушіге берілген құқықтарды пайдаланып, бүкіл процессуалдық істерді атқаруға яғни қуыну талаптарына қол қоюға, талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуге, мәмлелік келісім жасауға, соттың қаулысына шағым беруге, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап етуге, тиіселі қаражат пен мүлкін алуға сенім білдіреді;

д) Автордың осы келісім-шарт арқылы тапсырған барлық құқығын қорғау мақсатымен  заңнамаларға сай заңды іс-шаралар жүргізуге міндеттенеді.        

13.     Авторға сыйақы төлеу:

а) ҚазАҚ-тың Авторлар Кеңесі өзге мерзімдер белгілемесе, шығармалардың Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылғаны үшін ай сайын төленеді;

Ескерту:

- Айлық жалақының ең төменгі мөлшеріне дейінгі сыйақы жиналуына қарай, кемінде жылына бір рет төленеді;

- ҚазАҚ есеп-шотына радиода және теледидарда пайдаланылған шығармалар үшін, сонымен қатар механикалық жазба түрінде қайта шығарылған және таратылған туындылар үшін түскен сыйақының төлену мерзімдері ҚазАҚ-тың жоғарыда аталған пайдаланушылармен (төлемшілермен) жасалған келісім-шарттарына сай анықталады.

б) шетелде қолданылған шығарма үшін сыйақының түсуіне қарай, алайда кемінде жылына екі рет төленеді. Бұл жағдайда заңда басқа реті қарастырылмаған болса, сыйақы шетел валютасымен төленуі мүмкін. 

Автор мен құқық иеленушінің сыйақысы банк арқылы төленгенде, банктың кызметі үшін ұсталынатын комиссия банк белгілеген тарифқа сай сыйақыдан усталынады. 

Сыйақы төлеу ҚазАҚ-тың есеп-шотына түскен сыйақы сомасынан Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған салықтар мен басқа да міндетті төлемақылар ұсталғаннан кейін және ҚазАҚ-тың мүліктік құқықтарды қорғау барысындағы шығындарды өтеу мақсатымен ұсталатын ерікті төлемдер  шығарылып тастағалннан кейін жүзеге асырылады.

Сыйақы төлеу ҚазАҚ-тың есеп-шотына түскен сыйақы сомасының  Автор құқығын  ұжымдық негізде қорғау барысындағы  шығындарды жабу мақсатымен ерікті түрде ұйымға берілетін 20 % Әлеуметтік қорға  бөлінетін 5 %   мөлшеріндегі  сома және  Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған салықтар мен басқа  да міндетті  төлемақылар ұсталғаннан кейін жүзеге асырылады.

ҚазАҚ Авторға оның сыйақы сомасы және ұсталған шығындары туралы мәліметтермен еш кедергісіз танысуыына  кепілдік береді.

14.     Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару барысында ҚазАҚ-тың іс жүзіндегі шығындарын ескере отырып, ҚазАҚ-тың жалпы жиналысында ҚазАҚ шығындарын өтеуге сыйақыдан ұсталатын мөлшер белгіленеді.                              

15.     Автор ҚазАҚ жарғысымен және қабылданған барлық ставкалармен, нұсқаулықтармен танысып, оны қолдайды және келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап ҚазАҚ жарғысында белгіленген міндеттерді орындаумен және ҚазАҚ-қа барлық құқықтарын тапсырумен ҚазАҚ-қа мүше болады.                                          

16.     Келісім-шарт белгісіз уақытқа жасалады. Екі жақ кез-келген уақытта келісім-шартты бұза алады, тек ол үшін  келісім-шарт тоқтатылатын күнге дейін 3-ай бұрын жазбаша түрде ескертіп, бір жақты бұзуға қақылы.  Бұл орайда келісім-шарт бұзыларға дейін автор туындысын пайдалануға  берілген лицензиялық келісім-шарт өзінің заңдық күшін сақтайды, ал ҚазАҚ авторлық сыйақыны жинау мен  төлеуді және салық пен мақсатты ерікті төлемдерді ұстауды лицензия мерзімі аяқталғанға дейін жүзеге асыра береді.                                         

17.     Автор осы келісім-шарттың 16 тарауындағы шарттарын орындау арқылы ҚазАҚ-тың мүшелігінен шығуға қақылы.                                            

18.     Егер автор ҚазАҚ-қа тіркеткен туынды сот шешімімен қолды болған шығарма деп танылса, онда ҚазАҚ Авторға ескертпестен-ақ келісім-шартты бір жақты бұзуға қақылы.                                                

19.      Осы келісім шарттан туындаған келіспеушіліктер – ҚазАҚ-тың Авторлар Кеңесінде, заңмен қарастырылатын жағдайда сотта шешіледі.                                             

20.      Келісім-шарт қол қойылғаннан бастап заңды күшіне кіреді.                                             

21.      Келісім-шарт 2 дана болып жасалған. Бір данасы Авторға беріледі, екінші данасы ҚазАҚ-та сақталады.

 

Тегі, аты, әкесінің аты______________________________________________________

 

         Псевдоним_________________________________________________________________

 

Шығармашылық саласы______________________________________________________

 

Мекен жайы________________________________________________________________

 

Үй телефоны___________________жұмыс телефоны_____________________________

 

Жеке куәлігі №____________________кім, қашан берген______________________

 

Банктегі есеп-шоты_____________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                              

 

     Қазақстан Авторлар Қоғамы: 050004, Алматы қ-сы, Желтоқсан к-сі, 29, т.2332270

 

                      АВТОР                                                                            ҚАЗАҚ

 __________________________                                                ___________________________

                      (қолы)                                                                               (қолы)

СИЗАК-тың деректер базасы

ҚАЗАҚ қана көре алады:
Барлық құқықтары қорғалған.
© KazAK, 2010‑2019
SoftDeCo компаниясының
сайтынәзірлеу және жетілдіру.